Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jolanda. Ja. Per slot zie ik er toch tegen op om alleen achter te blijven; ik weet niet 'k voel me hier ineens als door vijanden omgeven.

Jan. Hoezoo?

Jolanda. Het maakt me nerveus: gefluister, blikken Heusch, vijanden

Jan. Kom, wie dan?

Jolanda. Allemaal, de vrouwen vooral. O, ik neem het 'n Missus O. niet eens kwalijk dat zij er de stokebrand van is.

Jan. Missus O.? Dus u denkt dat zij de anderen verteld heeft

Jolanda. Natuurlijk.

Jan. Dat verbeeldt u zich. Missus O. is er de vrouw niet naar om aan een dergelijke scène als met uw broer ruchtbaarheid te geven.

Jolanda. Gelooft u, kom .... voor slachtoffer poseeren maakt interessant.

Jan (wat ongeduldig). Werkelijk niet. Dat zou immers hoogst onkiesch zijn.

Jolanda. Hoe dan ook, ik vertrek toch maar liever.

Jan (opgelucht). Ja, 't is allicht beter .... ik bedoel: prettiger voor u.

Sluiten