Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet zijn plicht, (tot den kelner). Vlieg dan naar je directeur en zeg dat we dadelijk geholpen wenschen te worden! De bagage is ook nog niet beneden.

Kelner (buigt en gaat).

Jolanda. En de slee van 't hotel, heb je die besteld?

Ragusa. O besteld, besteld heb ik genoeg.

Jolanda. Je bent veel te zenuwachtig; het zal wel aan jou liggen. Eet nu eerst nog maar wat ; ik zal wel eens zien. (zacht tot Jan) U ziet, hij is gewoon zijn hoofd kwijt.

Jan. Eet u nu ook; en laat mij maar eens" even voor alles zorgen (haastig links af).

Jolanda. Wat beteekent dit? Wat kunnen ze op 't spoor zijn?!

Ragusa. Weet ik het.

Jolanda. Je hebt weer wat uitgehaald! Bij God, Carlo, ik bezweer je, lieg niet; want dan vliegen we er zeker in. Wat kunnen ze weten?

Ragusa. Nou j#, ik had ....

Jolanda. Sst! te laat. (fluistert) Hoe ook; laat mij in alles begaan.

Sluiten