Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL lt

VORIGEN - DE DIRECTEUR - JOLANDA - RAGUSA - VAN HOVE - ELLA MEVROUW MOLENKAMP, later de KELNER.

Jolanda (driftig). Ik wensch er niet verder op in te gaan, zeg ik u!

Directeur. Heel onaangenaam ....

Ragusa. Weet ik wat u nog meer kunt leuteren! Het lijkt hier wel een gekkenhuis!

Mevrouw Molenkamp (als „Carmen" gekostumeerd). Ja, een ghekkenhuis f

Directeur, 't Spijt me werkelijk heel erg, maar .... hoe verklaart u dan ....

Jolanda (heftig gebarend). Als de graaf u nu toch verzekert dat hij er niets van af weet!

Ragusa. Wat heb ik met jullie deuren te maken!

Mevrouw Molenkamp. Wat, ja!

Ella (ook verkleed). Missus O. kan even als ik getuigen dat bij onze komst....

Jolanda. Wat gaat mij missus O. aan! Een dergelijke lage verdachtmaking.! — En waarvoor ?! Als ik dat nu maar eens van u mocht hooren!

Sluiten