Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft moeite om onder de woedende contessina de onbeschaafde Hongaarsche te verbergen).

Kelner (van links). De slee is voor.

Jolanda. Ah! Ik wensch me niet langer hiermee in te laten. Heeft u dat verstaan?! Gaëtano, geef me mijn mantel, en maak je klaar.

Directeur (niet op zijn gemak en zonder durf, zacht tot Van Hove). We hebben geen bewijzen .... Wat ^alik doen?

Elzebee (fel). Nou, bewijzen, medunkt...

Jolanda (tot den Directeur). Ik verzeker u, onze gezant zal hier alles van hooren; dit is de laatste maal dat ooit een Italiaan uw prulhotel betreedt. Wat een troep! (tot Jan). Gaten in een deur, stel je voor! (als Jan haar helpt met haar mantel). Dank u. (tot den Kelner, die de bagage naar buiten wil dragen) Vooruit, maak voort.... (De Kelner, niet wetend wat hij doen zal, kijkt vragend den Directeur aan).

Elzebee (zacht tot den Directeur, heftig). Maar u moogt ze niet laten gaan ....

Directeur. Ja, — 't is hoogst onaangenaam, — ik ... . (tot den Kelner). Even wachten .... eh ... .

Jolanda. Wat; wnt u ons soms de trein laten missen terwijl thuis een doodzieke om

Sluiten