Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons roept?! (tot Jan). Maar hoe vindt u

zoo'n man ....

Jan. Meneer de directeur; gaat dit niet wat ver ? Ik weet niet precies waar het om handelt, maar als de contessina u nu toch verzekert....

Elzebee. Mijn verzekeringen worden hier gelukkig ook nog geloofd.

(Zij zien een oogenhlik elkaar in de oogen).

Jolanda. 't Is een schande, gewoonweg een schande!

Mevrouw Molenkamp (op de hand van Jolanda). Schande, ja!

Ragusa. Cara, als we de trein nog willen halen....

Jolanda. Je hebt gelijk; vooral jij moogt 'm niet missen. Vader vroeg naar jou. Weet je wat, dan blijf ik hier. -Directeur, 't Is heel onaangenaam, maar

Jolanda (tot Ragusa). Ga jij maar — Gaëtano! gauw haast je. Ik blijf.

Ragusa. Maar, carina, laat mij dan liever ....

Jolanda. Geen kwestie van (tot den Directeur). Of is het u soms niet voldoende dat ik

Sluiten