Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verontwaardiging). Smerig tuig.... {zij gaan).

Sam (tot Jan). Nou mister, daar ben je wat je noemt ingevlogen, wat ?! En ze zei nog wel zoo dat je op d'r wachten moest, haha! Kom an, Missus O.....

Elzebee. Moet ik weer met jou?

Sam. O Gosh! Geen nonsens! Kom an! (neemt haar arm en trekt haar mee. Beiden af. — Jan blijft alleen, gooit zich katterig in een stoel. Stilte. In de verte muziek.)

Kelner komt van links, draait het groote licht uit,\wil ook de andere lampen dooven, bemerkt Jan).

O, pardon. Ik dacht dat iedereen weg was. 't Is maar, ziet u, ik moet ginds meehelpen dienen, en nu wilde ik het licht....

Jan (zonder zich te verroeren). Ga je gang.

Kelner (draait de andere lampen uit, behalve die, vlak bij Jan). Moet meneer niet naar 't feest ?

Jan. Ga nu je gang maar.

Kelner. Neem me niet kwalijk, meneer.

(verdwijnt)

Jan (blijft alleen onbewegelijk in 't half duister zitten, als een die geweldig het land heeft. Dan Voelt hij een hand op zijn schouder, schrikt op. Elzebee staat achter hem.)

Sluiten