Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ouwe verstokte puritein! (schudt hem).

Jan (afwerend). Neen alsjeblieft, spaar me je medelijden.

Elzebee. Medelijden'?

Jan. Of je vriendelijkheid dan. Laten we geen verstoppertje spelen. — Ik begrijp best hoe je nu voelen moet. Mijn heele optreden tegenover je, mijn aanmatiging om je overal en altijd de les te lezen, om je ... . (zwijgt). En dan dit fiasco!

Elzebee (glimlacht). Tja....

Jan (na een oogenblik, zonder haar aan te zien). En daarom, Elzebee, — wanneer je werke lijk in je hart tot de overtuiging bent gekomen, dat — je liever vrij zou willen wezen — acht je dan niet langer gebonden. Ik besef, dat je daar het recht toe hebt.

Elzebee. O, het recht. Heb ik?! — Kijk eens aan. (zij glimlacht, schudt het hoofd; Jan ziet het niet.) Ja, als jij het ook zoo inziet — in dat geval — ja, dan is het misschien maar beter .... (Jan schrikt — zij merkt dit met vreugde, hoopt dat hij zich zal verzetten. Maar

hij bedwingt zich en zwijgt. Dan vervolgt zij

langzaam:) Ja, dan is het misschien beter —

Sluiten