Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seerde publiek den tijd te helpen dooden. Er is een kurhaus met Jeu de Poule; er is een Bioscoop, waar de op sensatie beluste toeristen van een walglijk geraffineerde bergongeluk-film zitten te smullen; er is eenbergbaantje; er zijn gidsen voor de zwaarste expedities en gidsen, die den berg-onkundigen vreemdelingen al het zenuwprikkelende, al het huiveringwekkend-aanlokkelijke van een Mer de Glace-Mauvais Pas-traverseering voor oogen weten te tooveren en hen weten te overtuigen, dat zij dit touwen pickel-evenement onder hun veilige leiding zonder eenige risico kunnen volbrengen; er zijn muilezels en draagstoelen; er is een ijsgrot; er is een museum; er staat een fraai standbeeld van Balmat, die aan De Saussure den weg toont naar den top van den Mont-Blanc. (Maar de grond wordt duur in Chamonix en dient geëxploiteerd; men mocht zich dus niet te veel storen aan een kunstwerk, zooals dit standbeeld er een is en bouwde vlak voor De Saussure's verbaasden blik het Hotel de la Poste. Balmat wijst sindsdien niet meer naar den MontBlanc-top, doch naar de vierde verdieping van het hotel, alsof hij aan De Saussure wil zeggen: „Daar kan je nog pension krijgen voor frs. 8,— per dag, zonder wijn, doch met bediening") ....

Neen, ik houd niet van Chamonix, zooals ik houd van Zermatt. Maar toch moet men het bezoeken, om der wille van de omgeving. Ik zou wandelaar zoowel als alpinist willen raden: beklim allereerst den Flégère, nog beter den Brévent, want daar krijgt ge pas een overzicht van de geheele berggroep; daar begrijpt ge wat de Mont-Blanc beteekent en hoe geweldig zijn omgeving is en hoe uitgestrekt zijn gletschers zijn, die als reusachtige slangen van ijs omlaagkronkelen tot in het dal van Chamonix. Bezoek dan Montanvert, niet om dat kousentochtje over den gletscher, maar om het wonder-indrukwekkende Alpenpanorama, dat zich daar voor u opent. De Mer de Glacé, met Grandes Jorasses op den achtergrond, vormt een hooggebergte-beeld van volmaakte schoonheid; de Aiguille du Dru recht over u is een natuurmonument, dat men niet zonder een gevoel van aandoening kan bewonderen.

Wil de toerist eens een kijkje nemen in de gletseherwereld, dan zou ik boven een wandeling met 100 of 200 andere toeris-

Sluiten