Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat echter acht ik niet noodig. Hoe dikwijls nemen toeristen op hun Alpen-reizen Oberland-gidsen mede naar de MontBlanc-groep en omgekeerd? Hoofdzaak is, dat de gids zóó goed onderlegd is, zóóveel „berginstinct" heeft, dat hij ook in 't moeilijkste terrein zijn weg weet te vinden. Zoo'n gids heeft zelfs wat voor boven menigen plaatselijk bekenden gids, die slechts door langjarige oefening de bestijgings-routen heeft leeren kennen en 't is dan ook wel eens gebeurd, dat Finch met zijn helder verstand en zijn goed oriënteeringsvermogen een goeden, ter plaatse bekenden gids de loef afstak.

Trouwens als er geen gidsen en alpinisten zouden bestaan, die ook op vreemd terrein hun weg weten te vinden, dan zouden tochten in Kaukasus, Himalaya en elders geheel zijn buitengesloten.

De regendagen in Courmayeur kwamen ons goed van pas, want tusschen de traditioneele druppeltjes door trokken we er op uit naar een groot, eenzaam gelegen rotsblok in een bergweide — daar in overoude tijden heen gebracht door een reeds lang verdwenen gletscher — en op dat blok begonnen weer de oefeningen om 't lichaam lenig te maken, na den langen, werkeloozen winter, die achter mij lag. Maar ook in de rotsen van de omringende bergen- klauterden wij rond. Wij zochten er smalle scheuren en couloirs, waardoor we ons omhoog werkten; Finch toonde me hoe men daar gebruik moest maken van knieën en armen; hij deed me voor hoe men langs een wand omhoog moet klimmen, zonder rukken of stooten, het lichaam dicht tegen het gesteente gedrukt; hij liet me zien hoe ik overal het touw moest verzekeren, enz., enz.

„Hier in 't dal moet je het leeren, boven moet je het kunnen," dat was Finch' steeds herhaalde les. En het gebeurde dan ook, dat we drie-, viermaal hetzelfde stuk omhoog klommen, eerst met behulp van 't touw, daarna los en zoo werden deze oefeningen als het ware een voortzetting van de lessen, een vorig jaar in Zermatt begonnen.

Ik zou allen alpinisten willen aanraden op deze wijze de regendagen door te brengen; de uren vliegen om, de training blijft er in, de techniek verbetert. Een rotsblok of rotswand is er altijd wel te vinden en anders,.... kan zelfs een of

Sluiten