Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander huis als oefenplaats gebruikt wordt. Het z.g. „abseilen", , d.i. de kunst om ongevaarlijk en zonder inspanning langs het dunne gletscher-touw omlaag te glijden, heeft Finch mij geleerd op de dakgoot van het Trifthotel boven Zermatt!

Om geheel in stijl te blijven, klommen we langs den ijzeren schoorsteen aan de buitenzijde van 't hotel naar boven en bereikten zoodoende de graat — m.a.w. de nok van het

„Abseilen".1)

dak. — Daar wierp Finch het gletschertouw om 't „Abseilblock" (den schoorsteen), zóó dat het met twee gelijke einden omlaag liep langs de Felsplatte (het schuine dak) om over de Gwachte (de dakgoot) omlaag te bengelen tot op den grond. Toen toonde hij mij, hoe ik 't touw tusschen beenen

i) In het bekende werk van Zsigmondy „Die Gefahren der Alpen" vindt men de geheele techniek van 't alpinisme uitvoerig beschreven. Bovenstaande teekening nam ik er ter aankondiging uit over, evenals de teekening eenige bladzijden verder.

Sluiten