Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprekende over pickels en alpinisten: „Die Tüchtigkeit des Bergsteigers ist umgekehrt proportional an die Lange Ihrer Pickel."

Het is trouwens vanzèlfsprekend, dat aan de gansche uitrusting van den gidsloozen alpinist de grootste zorg besteed dient te worden.

Nu is er nog iets, dat vele alpinisten als een ernstig vergrijp tegen alpiene-voorschriften zullen beschouwen en wel het feit, dat wij het grootste gedeelte van onze tochten met ons tweeën hebben ondernomen. Vroeger toch zeide men: „Whatever number may be right, two is wrong".

Voor deze theorie is veel te zeggen, als één der drie personen n.1. een zwakkere broeder is. Hij vindt dan een veilige plaats in 't midden van het touw.

Ik meen echter, dat wij niet te streng aan deze theorie moeten vasthouden (die zelfs door iemand als Mummery bestreden is) zoolang men er maar voor zorgt, dat de tochten, die men ondernemen wil, de krachten van één van beide alpinisten niet te boven gaan, want ook op den tweeden persoon aan het touw komt bij een duo-partij een aanzienlijk deel van den arbeid neer, daar deze bij de afdaling vóór dient te gaan, terwijl hij bij horizontale wand-traverseeringen de steun van 't touw geheel moet missen.

Mummery drukt zijn meening over dit onderwerp uit op de volgende humoristische wijze: „Politeness, that archcorrupter of truth, has, perchance, led our teachers to say „ „a party should never consist of less than three, of whom two should be guides" " in preference to saying that „ „a party should always consist of two mountaineers, with or without one or more pieces of animate luggage" "

Een zéér groot voordeel van een karavaan, bestaande uit twee alpinisten, is echter, dat men in moeilijk rotsterrein veel sneller vooruit komt dan met een partij van drie, een feit, dat bij het intreden van slecht weer van het allergrootste belang kan zijn.

Maar de bezwaren, die de tegenstanders van de duo-karavanen opperen, zijn voornamelijk gericht tegen tochten over

Sluiten