Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

touwen de bedoelde wrijving ondergaat. Uit eigen ondervinding helaas (want de sensatie om van 't aardoppervlak te verdwijnen is nu eenmaal weinig streelend) heb ik het voortreffelijke ran de methode kunnen vaststellen.

Van groot gewicht is het echter, dat het touw op de juiste wijze om den pickelsteel wordt geslingerd. Eén slag is voldoende, mits het touw-deel dat van den pickel naar A. loopt zich boven het gedeelte bevindt, dat van den pickel naar B. loopt. Het touw knelt zich dan vanzelf vast.

Of het gidsloos alpinisme dan werkelijk zoo'n genot verschaft? Ja, ongetwijfeld. Voor mij is het een ongekende charme om alleen met een goed vriend er op uit te trekken in de bergen. Iedere tocht vormt weer opnieuw een probleem dat opgelost dient te worden; dat men bestudeeren moet; waarvan men alle kansen moet wikken en wegen. En eenmaal op weg in die onbekende wereld, waardoor men zich zélf een weg moet banen, waar men telkens en telkens voor nieuwe moeilijkheden komt te staan, voor wonderlijke verrassingen soms, wordt allengs in ons wakker geroepen een gevoel van ongebreidelde vrijheid, een trotsch besef van zélf wat te kunnen, tot ten slotte de intense vreugde van de overwinning door ons heen jubelt, méér dan bij welke bestijging met gidsen ook.

Ik begrijp niet, dat er altijd nog menschen zijn, die het animeerende, passionneerende genot, maar ook zuiver-aesthetische genoegen van vrije tochten niet willen inzien. Staat dan de zeiler niet liever aan 't roer, dan dat hij actieloos op dek ligt van zijn jacht? Is het geen gróóter genoegen met kaart en kompas door bosch en hei te dwalen, dan een met geel of groene strepen aangeduiden wandelweg te volgen?

Genieten we niet oneindig veel meer, als we zélf ons plekje kiezen, waar we willen rusten, waar we willen bewonderen het uitzicht, dan dat we alleen op de „Frühstückplatz" mogen halt houden tusschen honderden ledige blikjes en flesschen?

Er is zoo bitter weinig noodig soms om een teer-wondere gemoedsstemming te verbreken. Ik zat eens met Knottenbelt

3

Sluiten