Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat er dan desnoods wat gevaar aan verbonden zijn. Misschien is juist de wetenschap dat er gevaar bestaat een der gunstige factoren, omdat 't gevaar niet gezocht, maar béstreden moet worden. Ik geef toe, het gidsloos alpinisme is nu eenmaal geen sport bij uitnemendheid voor gezeten huisvaders, maar de sport bij uitnemendheid voor jonge kerels, die week in, week uit in de bergen kunnen trekken, die wat voelen voor 't vrije leven in de vrije natuur, die wat durven aanpakken en die zich onder de beproefde leiding van hun clubgenooten zélf willen vormen tot ervaren, onafhankelijke bergmannen.

Ik zal de laatste zijn, die iets zou willen afdoen aan het genoegen van het klimmen met gidsen. Zelf immers heb ik op een paar uitzonderingen na met gidsen geklauterd en die tochten hebben mij onvergetelijke uren geschonken. Maar toch geloof ik, dat de toekomst van de bergsport in het gidsloos alpinisme is gelegen, omdat' 't niet wordt geboren uit een soort roekeloosheid, maar uit een drang om al de genoegens -— aesthetische, sportieve en intellectueele — die de bergen ons schenken, tot hun volle recht te doen komen.

Mr. H. J. Knottenbelt heeft het in een zijner reisbeschrijvingen (Dauphiné-boek, blz. 42) zoo goed gezegd, wanneer hij vermoedt, dat in het gidsloos klauteren „het einde van veel alpien snobbisme" ligt.

Het tweetal, dat Mr. Knottenbelt ontmoette, „klom" zegt hij, „voor de kunst, voor hun genoegen alleen en zij waren tevreden, met, na een dag van langen moeilijken arbeid te kunnen boeken.... den gemakkelijken top der Rouis."

Dat te ondernemen waartoe men zélf in staat is (niet alleen bij mooi weer, maar ook als plotseling de elementen zich tegen ons keeren) lijkt mij ten slotte de ideaal-uiting van de alpens port, wanneer men onder sport verstaat de gezonde inspanning van lichaam en geest beide, in de ruimste beteekenis van het woord, en dan zullen de toppenseries de „Gipfelfresser", die veilig tusschen hun beide sterke gidsen loopen, niet meer imponeeren.

Eens heb ik bestegen den Dent du Midi. De berg biedt weinig moeilijkheden, domineert ook niet door hoogte, maar

Sluiten