Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een bovenaardsch kunstwerk, zoo juist onthuld; Requin, Grépon, Dru schenen zich los te werken uit de nevels en toen we eindelijk langs den steilen, maar door alle mogelijke hulpmiddelen gemakkelijk begaanbaar gemaakten rotswand van den Couvercle omhoogklommen, schenen de grauwe dampen allen strijd op te geven en teekende ook de machtige, sierlijk belijnde Mont-Blanc zich af tegen een ultramarijnen hemel.

Weggedoken onder een reusachtig rotsblok, als beschaamd over eigen nietigheid in zoo'n grootsche bergomgeving, ligt het kleine, vierkante Couvercle-hutje. In een reusachtigen krans er omheen, insluitende tevens een wild gletscher-circus, rijst omhoog een reeks van de schoonste bergen der Mont-Blancgroep. Zoo ver het oog reikt sneeuw en ijs en rotsen. Geen boom, geen plekje groen is er te bekennen. Dat zou nu ons verblijf zijn voor de eerste week.

„Nu, wat zeg je er van?" vroeg Finch, die nog maar altijd stond rond te staren op al die pracht.

We traden binnen. Dat was wat anders dan de gezellige, eenzame berghut, die we verwacht hadden. Het leek wel of wij aangeland waren in een bijenkorf, een volmaakt ordeloozen bijenkorf nog wel. Op de britsen zat het vol etende en pratende menschen,. in het kleine middenvak krioelde het door elkaar van gidsen en toeristen. Ze keken elkaar weg van het kacheltje, dat véél te klein was om al dien monden een warm maal te bezorgen.

Uit dien etenden, drinkenden, joelenden menschenklomp wrong zich los een heer, die niemand anders bleek te zijn dan.... ons medelid d'Ablaing, die met mevrouw d'Ablaing en een gids hier den nacht kwam doorbrengen om den volgenden morgen den Moine te bestijgen. Maar wat het ergste was voor hen: ze hadden geen stukje hout meer tot hun beschikking, om vuur te kunnen maken. Wat het aangenaamste was voor ons: we konden hen helpen van den grooten houtvoorraad, dien wij juist hadden doen boven brengen.

Maar dat was dan ook wel de eenige lichtstraal in de ellendig volle hut. Het scheen ons aanvankelijk een volkomen raadsel toe, hoe de 28 aanwezige personen den nacht moesten doorbrengen

Sluiten