Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Een poging op de Courtes langs een nieuwe route.

(17 Augustus 1910).

Op een vreemd verloren plekjen van 't gebergt' Met vreemd verlichte grotten zaten zij.

Albert Vbrwry.

Wat mij bij het gidsloos alpinisme zoo buitengemeen aantrekt, is de voorbereiding, die een bestijging eischt. Gaan we met gidsen, dan laten we kalm de leiding aan hen over en we wachten gelaten af waar men ons brengen zal, maar gaan we alleen en moeten we geheel onbekend terrein betreden, dan dient, voor zoover dat mogelijk is, vooraf de geheele route bestudeerd te worden.

Toen Finch en ik dan ook besloten een poging te wagen de Courtes langs een nieuwe route te beklimmen, hebben wij met den kijker plekje voor plekje onderzocht van de graat, die uit den Glacier de Talèfre opstijgt en waarlangs wij direct den top hoopten te bereiken en nauwkeurig prentten wij in ons geheugen de plaatsen, waar zich waarschijnlijk moeilijkheden zouden voordoen, die wij dan naar rechts of links zouden moeten ontwijken en telkens werden weer nieuwe wijzigingen aangebracht, tot eindelijk het gansche bestijgingsproject was vastgesteld.

Gelukte onze poging om langs de voorgenomen route op den top te komen, dan wilden we trachten naar de Droites te traverseeren. Het was een grootsch ontwerp (dat toonde ook de geweldige omvang van onze rugzakken, want op een bivak moesten we zijn voorbereid), maar.... daar is helaas nog een aanzienlijk verschil tusschen het maken en het ten uitvoer brengen van zulke plannen!....

Het was een mooie ochtend, toen we op weg waren naar de Courtes.

Het scheen bij het opgaan van de zon of de hemel zich

Sluiten