Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

De Dent du Géant.

(21 Augustus 1910)

Where there is a will, there is a way.

Se Geschiedenis.

De bestijging van dezen 4014 M. hoogen Aiguille was een lang gekoesterde wensch van mij. Hij had me steeds geïmponeerd door zijn geweldige afmetingen; had me aangetrokken door de moeilijkheden, die men moest overwinnen en hij boezemde mij belang in door de merkwaardige geschiedenis, die er aan zijn bestijging is verbonden.

De Aiguille du Géant heeft zijn eigen historie, zooals b.v. de Matterhorn, de Gross Glockner er een hebben. Maar het is een geschiedenis van zeer bizonderen aard. Is de Mattethorn de held van een aangrijpende tragedie, de Gross Glockner de hoofdpersoon van een klassieken roman, de Aiguille du Géant speelt de belangwekkendste rol in een blijspel, dat soms de klucht nadert, soms ook een meer ernstig karakter toont.

Niet de Géant is de lachwekkende, maar de bij-personen zijn het, die er met hun kanon op uittrekken om den reus te bestrijden, zooals Don Quichot eens uit vechten ging tegen een windmolen.

't Is merkwaardig hoe deze Aiguille al reeds bijna 200 jaren geleden een groote bekendheid genoot, hoe hij voorkomt op kaarten, waar de naam van den Mont-Blanc op ontbreekt. Het is dan ook begrijpelijk, dat men bestijgingspogingèn ging ondernemen, zoodra het alpinisme zich genoeg ontwikkeld had en de bergbestijgers zich door een dergelijken obelisk niet meer lieten afschrikken.

In 1871 begint het voorspel van de comedie, waarvan we de beschrijving kunnen vinden in L'Echo des Alpes van dat jaar.

1) Ik haal veel van het hier volgende uit een interessante beschrijving door Gustav Becker in het Zeitschrift van den D. O. A. V. 1893.

Sluiten