Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„By fair means" was het niet mogelijk, had Mummery gezegd. Dat brengt den uitstekenden gids J. J. Maquignaz op het denkbeeld om hulpmiddelen te gebruiken, meer doeltreffend dan een kanon. Hij biedt zijn diensten den alpinist Sella aan, die dadelijk voor het plan te vinden is. 18 Juli 1882 klimt Maquignaz met zijn zoon en een neef naar boven. Hij neemt ijzeren pennen mede, touw en gereedschappen en werkt met bovenmenschelijke inspanning dagen lang in de rotsen, moet zelfs nog eens terug naar Courmayeur om een ladder te halen en nog meerdere pennen.

29 Juli is eindelijk alles voor de bestijgings-poging gereed. Drie uren lang klauteren Sella en zijn tochtgenooten in de enorme steile wanden waar men nog de grootste moeilijkheden te overwinnen heeft. Om 1 uur 's middags klinkt het luide „Viva lTtalia" uit Maquignaz' mond en wappert de Tricolore op den top, die de overwinning verkondigt mijlen in het rond. De Géant zal ietwat overbluft een kriebeling op zijn hoofd hebben geconstateerd.

Met het oog op den tijd laat men het bij de bestijging van den Noord-top. De Zuidelijke top wordt 20 Augustus van dat jaar bereikt door den Engelschman Graham met de gidsen A. Payot en A. Cupelin uit Chamonix.

In 1891 worden de touwen en pennen geheel vernieuwd door de gidsen van Courmayeur en wijzen thans den alpinist den weg. De bestijging is daardoor héél wat gemakkelijker geworden in vergelijking met hetgeen Maquignaz presteerde. Maar tóch blijft de beklimming heel moeilijk, voornamelijk wanneer men zich niet als een zak door sterke eerste-klasse-gidsen omhoog wil laten hijschen. Volbrengt men de bestijging zonder hulp, dan blijkt, dat ze enorm veel inspanning eischt en.... een volslagen gemis aan duizeligheid.

Niet onvermeld mag blijven, dat het den alpinisten T. Maischbergen, Dr. H. Pfannl en F. Zimmer (gidsloos) in 1900 gelukte een nieuwe route op den berg te ontdekken, aan de N.-W.-zijde, de eenige route, waarbij men van geen enkel hulpmiddel gebruik behoeft te maken.

Sluiten