Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

This is the sublime:

To be alone with eagles in the air.

WlLFRKD SCAVEN BLUNT.

De Bestijging.

Smalle sneeuwgraten leiden naar den voet van de granietzuil, die nu voor ons stond in verbijsterend angstwekkende ■grootte; schijnbaar overhangend.

Een moeilijke traverseering bracht ons naar een plekje in den Zuid-West-wand, juist groot genoeg om er rustig op te staan. Rustig vooral! Want daar leert men pas de begrippen „hoogte" en „diepte" naar waarde schatten. Finch omklemde het ruwe gesteente en in verticale lijn ging het omhoog.

't Is geen bestijging, die zich beschrijven laat, want de beschrijving zou te eentonig worden. De Aiguille du Géant dankt zijn schoonheid aan de soberheid en buitengemeene voornaamheid van zijn lijnen. En dezen eenvoud van lijn, die het gehéél kenmerkt, vindt men terug in zijn wanden. Hier zijn geen diep ingevreten couloirs; hier is het geen „op" en dan weer eens een stukje „af"; het gaat in dezen wand eenvoudig recht naar boven in het luchtruim, want vrij van alle bergen rijst de Géant uit de omliggende sneeuwvelden omhoog. Nu eens trekt men zich op aan dikke kabels, weerstand zoekend met knieën en voeten tegen 't ruwe graniet, dan weer klautert men vrij in het gesteente, 't Is een zéér inspannende, maar uiterst passionneerende.... acrobatiek.

Er wordt over zulke acrobatiek wel eens afkeurend geoordeeld, 't wordt wel eens genoemd een uitwas van 't alpinisme, maar ik geloof, dat we in dezen niet mogen generaliseeren. Een Matterhorn-bestijging b.v. is voor vele alpinisten een heel gewone tocht; een zuivere, gezonde sportuiting. Voor anderen kan zóo'n bestijging een ongekend acrobaten-stukje worden, omdat de tocht hun krachten te boven gaat. En niemand zal toch durven beweren, dat een Matterhorn-beklimming tot de uitwassen van 't alpinisme behoort. Het zou ook moeilijk zijn een grens te trekken, want tusschen Matterhorn en Grépon b.v.

Sluiten