Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dftt we onder den kam in de vaak uiterst «teile sneeuw- of ijshellingen moesten traverseeren.

Zelfs de top was eet» top, een modelberg waardig. Geen ronde bult, zoodat men het gevoel heeft, dat er vroeger nog een ander stuk bovenop heeft gestaan, maar een behoorlijke rotspunt, net voldoende ruimte biedend om van het model uitzicht te genieten. In het Zuiden het prachtige groene Italië; i» 't Westen, vlak, vlak bij, de overweldigende ijswanden van den Mont-Blanc, in 't Noorden en 't Oosten het woeste hooggebergte Met rijn groote gletschers en indrukwekkende Aiguille*.

Om 11 uur hadden we den 3792 M. hoogen top bereikt. Om 12 uur werden we er van afgejaagd door dikke wolken, die met vaart om ons heen stoven. Op een modelberg behoorde men niet langer dan een uur te luieren. Blijkbaar schoten we niet voldoende op naar den zin van den Tour Ronde, want een sterke wind met sneeuwjacht kwam aankondigen, dat het nu welletjes was. Langs de Noord-graat daalden we recht omlaag. Op de dikbesneeuwde rotsen was voorzichtigheid noodzakelijk. Toch hadden we in een uur den 400 meter lager gelegen gletscher bereikt. Even voelden we onrust, zooals het bij zoo'n tocht behoort! Want de sneeuw om ons heen loste zich op in dikken, dikken mist. En mist kan bedenkelijk Worden in de eindelooze firnvelden van den Glacier du Géant, waar de beste gids soms hopeloos kan ronddwalen. We vonden echter gelukkig ons spoor van 's ochtends nog flauwtjes afgeteekend. Toen holden we huiswaarts en daar wachtte ons de groote verrassing in den persoon van Lugard, waarover ik reeds elders mijn vreugde te kennen gaf.

Toen Lugard den volgenden dag (24 Augustus) zijn geluk beproefde op den Dent du Géant,, besloten wij de nog niet bezochte buren een bezoek te brengen. De Pointe Hellbronner (3462 M.), de Grand Flambeau (3554 M.) en de Petit Flambeau (3435 M.) ontvingen ons allervriendelijkst en ze lieten zelfs niet na ons uit te noodigen om hun steilste wandjes en scherpste graatjes een of meermalen te bestijgen, waarmede we ons 3a/2 uur amuseerden.

De 25ste Augustus scheen aanvankelijk bestemd om pijpje».

Sluiten