Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

Een poging op den Dent du Requin.

(26 Augustus 1910.)

Aber zu Energie des Handels gehort auch die Energie des Entsagens.

LUDW. PüRTSCHELLER.

Of ik er verheugd over moest zijn, dan wel of ik er tegenop moest zien, ik wist het niet, want de wetenschap, dat ik een poging ging wagen op den Dent du Requin, vervulde me met de meest uiteenloopende gevoelens.

Een paar dagen geleden nog, toen wij onderlangs zijn voet trokken, had ik het niet gewaagd aan de mogelijkheid van een beklimming te denken. Ik had nu eenmaal tegen den Requin opgezien als tegen.... een berg! Maar een berg wel te verstaan, waarvan de moeilijkheden zulk een beruchtheid hadden verkregen, dat ik ze slechts overwinbaar achtte door alpinisten, die over heel wat meer alpine-vaardigheid beschikten dan ik. Doch het scheen met den Requin nu eenmaal te moeten gaan als indertijd met den Matterhorn. Toen ik voor de eerste maal aan diens voet stond, leek mij het bereiken van zijn top vrijwel een onmogelijkheid, tot ik eindelijk, jaren later, op een goeden dag naar boven klom langs de donkere wanden van den mysterieuzen berg, zonder dat ik eigenlijk lang over het voor en tegen had nagedacht. En zóó was het nu ook gebeurd met den Requin, alleen had zich het proces niet in jaren, maar in het tijdsverloop van een dag of vijf afgespeeld.

Jammer alleen, dat ditmaal het weer niet meewerkte. Er zijn van die dagen, dat men zich letterlijk tot alles in staat gevoelt, dat er onzichtbare kracht schijnt te stralen uit den hemel, uit de bergen en uit de gletschers, waarop je loopt, een kracht, die zich omzet in louter zorgelooze energie. Maar, het berglandschap

Sluiten