Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. Toen schoven we het touw onder de rotsen Ik was in

stilte uitermate verheugd, dat i k de gelukkige was, die mijn rug er mee mocht ontlasten.

Naar beneden moesten we dus. Maar éérst drinken, want een ondraaglijke dorst kwelde ons. Heel veel hadden we helaas niet meer in onze veldflesschen, doch triomfantelijk haalde ik een groote bus gecondenseerde melk te voorschijn, die met een groot gejuich door Finch en Lugard werd begroet.

„Waar is je blik-opener?"

„Blik-opener?" Ik grabbelde in mijn zak, voelde de oogen van m'n tochtgenooten op me gevestigd; ik grabbelde nog eens om tijd te winnen, maar eindelijk moest het groote woord er uit: „Vergeten!!"

We staarden op het heerlijk busje. Onze respectieve monden werden merkbaar droger. Toen werd het Lugard te bar. Met gedecideerden slag kwam zijn pickelpunt neer op de bus. Een roomig geel perste langzaam naar buiten; een tweede slag volgde en maakte een tweede gat in de bus en kort daarna was ook een derde gat ontstaan.

„Hier, door dat gat zuig jij, door dat zuigt Finch en door het derde zuig ik." We zogen naar hartelust en toen het busje met dartele sprongen omlaag suisde, kondigde een zware donderslag aan, dat het tijd was om dit luchtig balcon te ontvluchten.

Zooals steeds eischte Finch de grootste voorzichtigheid bij de afdaling. Beneden aan de rotsen hingen we de achtergelaten rugzakken weer om en de vlucht, eerst langs de steile f irnvelden, daarna over een nog steilere Geröll-helling, begon. Voordat we den Mer de Glacé bereikten, versperden ons nog een paar leelijke spleten den weg. Eén althans gaapte op onbehoorlijke wijze. Finch was er met een lenigen sprong overheen gestoven. Aarzelend stond ik aan de andere zijde, al wippende met het bovenlijf, zooals een jongen dat zou doen bij een breede Hollandsche sloot als de veldwachter achter hem zit.

„Sta niet te trippelen als een papegaai op zijn stok!" riep Finch boos. In regelmatige cadans toonde ik mijn onmacht en goeden wil tegelijk, al metende met de oogen de bijna 2 meter breede spleet en er bij fantaseerende de 100 of meer meter diepte.

Sluiten