Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„The essence of the sport lies, not in ascending a peak, but in struggling with and overcoming difficulties," en even verder voegt hij er aan toe: „If we consider for a moment the essence of the sport of mountaineering, it is obvious that it consists and consists exclusively, in pitting the climber's skill against the difficulties opposed by the mountain. Any increase in skill involves, pari passu an increase in the difficulties grappled with."

De juistheid van deze uitspraak heb ik telkens gevoeld bij mijn tochten in de Alpen. Dan zal men ook kunnen begrijpen, dat de alpinist, die meer en meer getraind en geoefend is, steeds moeilijker problemen ter oplossing wenscht, wil hij dezelfde voldoening van zijn bestijgingen blijven smaken.

Ik voel, dat er een zeker gevaar kan schuilen in deze opvatting van de Alpensport, omdat men allicht kan geraken tot overschatting van zijn eigen krachten en zooiets zou juist des te gevaarlijker zijn, naarmate de moeilijkheden van de bestijgingen grooter werden. Op een Breithorn b.v. zullen de gevolgen heel wat minder ernstig zijn, als men zijn krachten heeft overschat, dan op een Requin. Zoodra men nu maar van dit gevaar goed is doordrongen, is het geen gevaar meer.

Zonder iets af te doerï aan het onuitputtelijk genot, dat een wandeling door het hooggebergte-landschap mij verschaft, zijn het toch de uren, waarin de grootste moeilijkheden werden overwonnen, die bij mij de meest onuitwischbare indrukken hebben nagelaten. Of eigenlijk zou het juister zijn wanneer ik zei: In de uren, waarin ik de allergrootste moeilijkheden moest overwinnen, heb ik de ware imponeerende grootheid van de bergnatuur leeren beseffen en juist daardoor heb ik de bergen liefgekregen meer dan ooit.

Zelfs Knubel en Lugard bestonden voor mij niet meer. 't Was alleen Finch, dien ik met de oogen volgde en dien ik met sierlijke lenigheid omhoog zag klimmen, rustig en geleidelijk, totdat hij een plekje had gevonden, vlak boven de „Colonnes", om behoorlijk op te staan. Daar liet hij mij nakomen, zorgvuldig het touw inhalende.

De klauterpartij viel niet mede; in nauwe spleten knelde

Sluiten