Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weinig, maar het is toch de hoogte van een huis van vijf verdiepingen.

Daar stond ik op het ronde ingeklemde blok, waarover ik Lugard inderdaad zag heenhangen, de armen wijd uitgespreid, de beenen bengelend omlaag. Het was de eenige mogelijkheid, om plaats te krijgen voor 4 personen!

Onder me zag ik weer de loodrechte kloof, die zich nogmaals 20 meter in de diepte uitstrekte.

„Schnell bitte," riep Lugard met halfgesmoorde stem. „Ik kan hier geen eeuwigheid blijven hangen." Onmeedoogend drupte het sneeuwwater op hem neer, liep langs zijn hals en verdween met kleine straaltjes in zijn boord.

Finch volgde en kort daarop zag ik Knubel omlaag komen. We drukten ons in een hoek en héél voorzichtig wigde de gids zich tusschen ons in. Daar werd inderdaad gedrongen in de rotsen van den Requin!

Een ring vonden we hier niet. We slingerden dus ons reserve-touw om het rotsblok, waarop we stonden en toen kon dezelfde arbeid, die zoo juist was verricht, ten tweeden male beginnen.

Lugard slaakte een zucht van verlichting, toen hij uit zijn benauwde positie gered was. Een kwartier minstens had hij bewegingloos over het. ijskoude rotsblok gehangen!

Weer waren het ruim 20 M., die op deze wijze afgedaald werden. Het ging echter sneller, want hier hing het touw nagenoeg vrij in de lucht; men behoefde niet langs de rotsen te schuiven, zooals bij het bovenste gedeelte, maar men gleed omlaag, zooals we indertijd omlaaggleden langs het touw van af de dakgoot van het Trifthotel.

Trouwens spoed was alleszins gewenscht, want steeds dikker werd de sneeuwval en de wind loeide zoo somber, dat het me toescheen of de Requin weer werd het dreigend monster, zooals hij zich de eerste maal aan ons had getoond. Gejaagd trokken we het touw omlaag en met een zucht laadde ik het op mijn rug. Het was kletsnat en daardoor minstens tweemaal zoo zwaar geworden.

De bus met perziken, die op den „schouder" maar steeds lag te wachten, hield de opgewektheid er in. Halverwegen 't

Sluiten