Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Zuid-West-flank van den Mont-Blanc, steeds dieper het hooggebergte in.

Ook hier voelde ik me weer komen onder den bang-bewonderenden indruk van den berg, die ook aan deze en wel meest onbekende zijde imponeerend groot, maar vooral woest en somber is. De uiterst steile, sterk gespleten gletschers, die, evenals aan de Oostzijde, tusschen machtige, grootsch gevormde bergkammen omlaagglijden en de nauwe, met sneeuw gevulde couloirs, die de flanken van den berg doorploegen, loopen uit op het grauwe, doodsche gletscherdal, terwijl ook aan onze linkerzijde zich steile wanden en verbrokkelde ijsmassa's toonden.

Wij passeerden (rechts van ons) de prachtige „Eissturz" van den Glacier du Mont-Blanc, liepen langs den Glacier du Döme en bogen daarna om eenige groote spleten naar de rotsen, die de uitloopers vormen van de Aig. Grises, waar een smal, nauw merkbaar pad ons verder omhoog voerde aan den (orograf isch) rechteroever van den Döme-gletscher. We namen het tempo zoo snel mogeüjk, want het weer werd slecht.

De zon was reeds weggedoken achter de bergen. Het scheen of de hooge hemel met de hoog drijvende wolken was neergezakt op ons en een vreemd-dreigende duisternis kwam aansluipen uit geheimzinnige bergspelonken; duisternis zonk er ook uit de aanzwellende dofgrijze wolken en de kleuren van de bergwanden versmolten tot één grauwe zwartheid....

Een fijne, met sneeuw vermengde motregen drensde uit de duistere luchten en parelde in duizenden puntjes op onze bergpakken. Zwijgend werkten we ons omhoog, zuchtend en steunend onder de zware rugzakken en houtbundels.

Toen flitste een scherp, gelig licht. Een ondeelbaar oogenblik waren de bergwanden zichtbaar in al hun geledingen, met hun torens en kloven en het egaalgrauw van de lucht toonde zich op datzelfde moment in dikke, machtige wolkenballen. Rommelend dreunde de donder en rolde langs de

bergen en over den gletscher ver, ver weg In stroomen

nu pletste de regen neer op de rotsen en overal broddelden beekjes in snelle vaart door de steengleufjes Onder een

Sluiten