Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Personen :

Huibert Cornelisz Poot. Ongeveer dertig jaar. In de eerste acte gekleed als welgesteld landbouwer. In de tweede in de dracht der eerste helft achttiende eeuw, met degen en allongepruik. Zonder eenige weelde.

Bartel Bartelsz. Boer, zelfde leeftijd en kleeding.

Mr. Arent van der Dussen. Advocaat. Ongeveer veertig 'jaar. In het eerste bedrijf in sierlijk reistoilet. In het tweede in deftige patricische kleeding.

Ds. Johannes Zwalmius. Predikant. Ongeveer vijftig jaar. In ambtelijke kleedij met steek.

Adrianus Zevencotius. Geleerde. Een oud man. Gekleed als van der Dussen, doch armoedig.

Jacob van Lodesteyn. Officier. In het eerste bedrijf in veldtenue. In het tweede in galatenue. Ongeveer 35.

Willem van Berkel. Schilder. Ongeveer 30. Kleedij als van der Dussen doch minder r&k.

Pieter van Bleyswijk. Student. Ongeveer 25. Als van der Dussen, doch met veel weelde.

De Liereman. Met lier en viool.

Pleuntje Harmensz. Ongeveer 20. In het eerste bedrijf als ryke boerendochter, in het tweede zeer eenvoudig.

Waard, Boeren en Boerinnen.

Het eerste bedrijf speelt te Abtswoude in 1723, het tweede te Delft in 1724.

Sluiten