Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als mooi Pleuntje langs mij gaat, Zoo dan mij 'thart al luider slaat, Dat geef ik aan de winden. Mijn ziel is aan mijn kunst verpand, De knapste deerne van dit land Zal licht een ander vinden.

Maar hoor! Daar komt de liereman, Met heel het dorp weer achteran. Hij heeft de hoofden al geteld En zingt nu voor het lieve geld. Kijk! Teunis houdt de rommelpot En Klaas is vastenavondszot. Zoo 'tu behaagt geniet het dan. Maar Poot loopt wat hij loopen kan.

TWEEDE TOONEEL. De liereman. Boeren en boerinnen.

De Lieretnan. Ik wil u zingen 't nieuwste lied. Van wat in Holland is geschied. Maar is de buidel niet gevuld Dan heeft de liereman geen schuld. Een maag die leeg is wil geen lied. En slinkt de tasch dan klinkt zij niet.

Daarom ligt hier mijn hoed in 'tgras Waarin nog nooit een daalder was. O beste lieden, vroom van zin, Werpt daar uw goede gaven in. Al wie een duitje missen kan Gedenk den armen liereman.

Ting, ting, ting, ting! Een zilverstuk! Dat brengt aan wie het wierp geluk; Mooi meisje wees geen brekespel, Verschuil je niet; ik zag je wel. Jij bent, zoo keurig aangedaan, Niet zonder geld op straat gegaan.

Hoe lieflijk klinkt het 1 Hoort gij 't niet? Dat lijkt mij 't allermooiste lied.

Sluiten