Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liereman.

Dan trek er maar aan jouw mooiste goed, En steek een roo roosjen al op jouw hoed Dat zal ons hart verblijen!

Meisjes.

Schoon lief voer ons spanceeren gaan Al op die groene weien.

v. d. Dussen. Hallo! Haljo! Heer speelman wacht! Gij... hebt den tijd nog tot den nacht.

Wij... moeten weer vertrekken. Wat ons hierheen gedreven heeft, Wat ons dien moed gegeven heeft

Wij willen 't u ontdekken :

Alle Drie. Het is een zaak van groot gewicht, Die ons te zwaar op 't harte ligt

Dan dat wij zwijgen zouden. Wij zoeken onzen kunstgenoot, Wij zoeken hier den grooten Poot,

Die glorie van Abtswoude.

le Boer.

Te drommel waar is Poot dan toch ? En heeft er niemand Poot gezien?

2e Boer.

Wij zeiven, heer, wij zoeken nog, Hij wandelt al in 'tveld misschien.

le Meisje. Misschien dat hij met Pleuntje loopt

le Boer.

Misschien dat hij zijn melk verkoopt.

2e Meisje. Misschien dat hij zijn versjes leest

2e Boer. Misschien dat hij te slapen ligt

Sluiten