Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poot.

En nu, o zeg mij wat ik moet, lk geef 'tin uwe handen, Gij weet al wat mij twijflen doet En legt mijn wil in banden. Zal thans de toekomst of 't verleen Mij op mijn pad geleiden? Volg ik mijn eigen star alleen Of wat eens 't hart mij zeide! Hetgeen ik bij mijn mijm'ren dacht Dat flonkerde uit den hoog en, Heeft dat alleen een droom gebracht En bleek die droom een logen?

Pleuntje.

Ik weet niet...

v. d. Dussen. Het is het harte dat het zegt Als 't andre zal ontbreken, Als daar gij 'toor te luistren legt Dan zult gij 't hooren spreken. Want waar den wijzen 't duister scheen Uit overdaad van gronden, Daar heeft reeds vaak de liefde alleen Den juisten weg gevonden.

Poot.

O spreek toch.

Pleuntje.

Hoe zal ik thans nog spreken wat

Gij zelf al hebt gesproken ? Hoe kan ik iets verbreken dat

Gij zelf al hebt verbroken? Wat zou ik nu nog wekken, wijl

Mijn liefde u niets zou geven Dan zuchten om 't verzuimde heil

Van dat gedroomde leven ?

Sluiten