Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helaas.

Poot.

v. d. D. v. L. en Z. Gij mocht u nu beraden, Nu ga naar 'tlot u dreef, Indien voor nieuwe daden De kracht in 'thart u bleef. Geen talmen of versagen, Geen aarzlend half verstaan, Maar naar het licht bij 't dagen Blijmoedig op te gaan.

Poot.

Welaan dan.

v. d. D. v. L. en Z. Welaan dan.

Poot.

Welaan en alle weifeling

Zij thans voor goed verwonnen,

Wat straks mij door de zinnen ging

Moog wijken lijk de neveling Wijkt voor ontstegen zonne.

Zoo moge dan die nieuwe moed

Mij nieuwe krachten weven, Zoodat der liedren overvloed, Zooals de lent den bloemen doet,

Ontspruiten moog in 't leven.

En gij, mijn dorp, mijn huis, mijn al, Waarvan ik thans ga scheiden,

Zoo nimmer ook ik keeren zal,

Ik wil u prijzen overal En danken te allen tijde.

{Poot met v. d. D. v. L. en Z.

Boerinnen. De gulle gastheer van dit feest

Hij zal in glorie leven, Die vreugde die het hart geneest

Die heeft hij ons gegeven.

Sluiten