Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van der Dussen. Daar zijn geen hazen in de straat. En hebt nog niet genoeg gegeten,? Gij droomt te vroeg en jaagt te laat, En ik... ik wil er niets van weten.

DERDE TOONEEL. Vorigen. Poot.

van der Dussen.

En gij?

Poot.

Mijn zinnen zijn verward. Ik voel mij oud en moe geworden. Iets in het hoofd of iets in 't hart Maar iets toch is er niet in orde.

Zevencotius. Der dichters pijn en zielsverdriet Zijn slechts met zangen te belezen. Wij willen door een krachtig lied U thans van alle kwaal genezen.

van Lodesteijn. Moge thans een rondgezang.

Zevencotius. Zachtjes, zachtjes, niet zoo krachtig!

Van Lodensteijn. Moge thans een rondgezang ...

Zevencotius. Allen saam en niet te lang!

(Het nu volgende lied in den aanvang zeer zacht, dan steeds luider, om vervolgens, weer te dalen).

Allen behalve van der Dussen. Moge thans een rondgezang Langs de muren dezer hallen Langs de trap en langs den gang Dezer booge huizing schallen:

Sluiten