Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(nu zeer zacht). Eerst voorzichtig en zoo zacht Eerst nog rustig en zoo zoetjes Als een kind dat laat bij nacht. Voortsluipt op zijn bloote voetjes. Dan met stijging van geweld Dat een ieder 't reeds kan hooren Lijk de jachtstoet in het veld Bij het klinken van den horen.

[zij maken allerhande geraas) Dan met donderend tumult Of er honderd bussen kraken.

(Van Berkel en van Bleiswijk zijn stil onder het zingen heengeslopen. Nu komen zij ineens terug).

van Berkel.

Houd op!

(Allen zwijgen. Men ziet na een wijle het schaduwbeeld van Ds. Swalmius, die even voor het raam stilhoudt en dan verder gaat. De feestgenooten zingen door doch zonder geluid te geven. Als het uit is zegt Zevencotius die de maat slaat).

Zevencotius.

Nog eensl

(dan eindelijk geeft hij het teeken dat weer luider mag worden gezongen en barsten allen los).

Allen behalve van der Dussen. Dan met donderend tumult Of er honderd bussen kraken. Als de wilde oorlog brult Dat de dooden gaan ontwaken.

(zachter). Om met klem ter eere van Hem die jarig is te zingen; Dezen hoogvereerden man. Gulsten aller stervelingen! Moge steeds een oude wijn

Sluiten