Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Poot:

O wee mij! Maar het meest omdat hij waarheid zeide.

Van der Dussen: Gedoog nu dat ik u tot aan mijn poort geleide.

Swalmius (tot Poot): Wij zien elkander weer.

Van der Dussen (tot Poot): O zwijg toch. (tot Swalmius):

Laat ons gaan.

VIJFDE TOONEEL. Vorigen zonder Swalmius. Zevencotius:

TSi zachtkens achter hem de deur nu dicht gedaan. Allen.

Oef!

Zevencotius.

Groote God Apol! Als 't niet een predikant was En als die leege flesch iets dichter bij de band was.

van der Dussen (terugkeerend). Mijn heer van Lodesteijn, wij hoorden U nog niet,_ Maar vang wat zachtkens aan en geen refrein bij 't lied.

van Lodesteijn. Wat is uw liefste psalm ?

van der Dussen.

Verstokte Libertijn! Laat nu een geuzenlied of voor Oranje 'tzijn.

va┬╗ Lodesteijn. Wanneer Oranje is weergekeerd Na lang en bitter scheiden, Wanneer Oranje weer regeert En nu voor alle tijden,

Sluiten