Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vertelden ze ook als 't eenig goed

Dat nog mijn ziel behoorde: Mijn heimwee naar uw sterker moed

En uwe zachte woorden?

Pleuntje.

Och konden wij al 't kwaad der stad

Als iets wat stierf bedelven. Ik wist wel dat gij meelij hadt

Met mij en met u zeiven.

(Zevencotius doet voorzichtig de deur open, ziet even rond .en sluit haar weer).

Pleuntje.

Ik vrees ik hoorde iets opengaan Als of er een aan 'tluistren ware.

Poot.

Apol zag wel zijn werken aan

En gluurde eens even door de blaren.

Zang (van binnen). Moog waar de berkemeier klinkt Hij alle leed en zorg verjagen, En wie de diepste teugen drinkt

Voor hem de blijdste morgen dagen 1 O jé.

Pleuntje.

O hoor!

Poot (glimlachend). Naar wat?

Pleuntje.

Het is mij bang Na 't boeten van mijn dwaas begeeren, Ik wijlde hier al veel te lang Moet door den nacht al wederkeeren.

Poot.

En dan?

Sluiten