Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pleuntje.

Dan leven van 't verleen En droom en van vervlogen tijden En zien de dagen, een voor een, Elkaar gelijk zijn en verglijden.

Poot.

(het raam opensluitend) O, zie omhoog, hoe aan den trans De starren een voor een ontgloren, De. dag verlangt te rusten thans, 'tls niets dan stilte en niets dan glans Alsof 't heelal Gods stem wou hooren.

O buig uw hoofd weer aan mijn borst, Laat weer mijn arm u sterk (omvangen. Al wat ik immer hopen dorst, Der droomen waan, der ziele dorst, Geeft me uwer bogen zoet verlangen.

Wij willen vlijen wang aan wang, Zoolang die gouden sterren stralen. Gij die mijn liefde waart en zang! Mijn zoete en eenge vreê zoo lang Ik denken mag en ademhalen!

En straks, langs 't starbeschenen pad

Zal in mijn dorp ik weder keeren,

In d'arm mijn lief, in 't hart mijn schat.

En achter ons verwaast de stad

Met al haar zonde en dwaas begeeren.

En weer, van uit mijn stille steê Zie ik het blinken van haar torens. Maar wat ook 't hart begeeren deê Wij zullen dan in beter vreê Naar 't roepen harer stemmen hooren.

Pleuntje.

Dan kom!

Poot.

Dus alles is voorbij ?

Sluiten