Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alsof mij 't einde ras zou komen, Ook mij is eens dat leed geschied En zonder zonne scheen mij 't leven, Alleen mijn liefje keerde niet En toen zijt gij mij trouw gebleven* En immer ging voorbij de tijd En grauwer werden mij de dagen En in mijns harten eenzaamheid Hielptgij mij 't mom der blijdschap dragen, En als met droomen 't is gedaan En sluit een andre hand mijn boeken, Dan zal ook ik, langs wijder baan, Als zij, den weg der sterren zoeken, O heimwee dat niet sterven kan! Om van mijn dwaas, verloren leven Den grooten, milden rechter dan De droeve rekenschap te geven. Vaartwel! die 't heil der liefde wenkt, Zij U een nieuw geluk ontloken! En gij, die slechts zijn droomen schenkt Wees gij in 't eind met mij gebroken.

(hij laat het glas vallen).

Poot en Pleuntje (uit de verte). Vaartwel!

Allen (behalve Zevencotius). Vaartwel.

Einde.

Sluiten