Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Chris tien staal aan de haard en braadt iets in een braadpan ; zjf draagt een hel katoenen kleed en heeft een keukenschort voor; J e a n komt binnen, in livrei gekleed, in de hand een paar groote rijlaarzen met sporen, die htj op de vloer zet, op een zichtbare plaats?)

Jean.

Vanavond is Freule Julie weer gek, kompleet gek!

C h r 1 s 11 e n. Zoo, ben jij daar?

Jean.

Ik bracht de graaf naar het station èn toen ik op de terugweg de schuur voorbij kwam, ging ik er binnen en danste er, en daar zie ik de freule de dans leiden met de boschwachter. Maar als ze mij gewaar wordt, haast ze zich dadelijk op mij toe en eischt mij op voor de dameswals. En toen heeft ze zoo gewalsd, — zoo iets heb ik nog nooit beleefd. Ze is gek!

C h r i s t i e n.

Dat is ze altijd geweest, maar nooit zoo als de laatste veertien dagen, sinds haar verloving af is.

Jean.

Ja, wat was dat voor een geschiedenis ?\Hij was toch een fijn man, al was hij niet njk! Och, die hebben zooveel noten op hun zang! (zet zich aan 't eind van de tafel). Het is in ieder geval zonderling van een meisje, hm,

Sluiten