Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voorname volk zich met het gemeen inlaat — dan worden ze zelf gemeen! — Maar mooi is ze! Prachtig! O, zulke schouders! en — etcetera.

Christien. O ja, opschik allemaal! Ik heb gehoord wat Clara zegt, die haar kleedt.

Jean.

O, Clara! Jullie zijn altijd jaloersch! Ik ben met haar uit rijden geweest... En dan, zooals zij danst!

Christien.

Hoor eens Jean, wil je niet met mij dansen, als ik klaar ben?

Jean.

Ja, natuurlijk wil ik dat.

C r i s t i e n. Beloof je 't dus ?

Jean.

Beloven ? Als ik zeg, dat ik 't doe, dan doe ik het! Intusschen, bedankt voor 't eten. 't Was heel lekker! (Slaat de kurk in de flesch).

De f r e u 1 e (in de deur, spreekt naar builen).

Ik kom dadelijk terug! Ga maar zoo lang door!

(Jean bergt heimelijk de flesch in de tafella; staat eerbiedig op).

De f r e u 1 e (binnen ; lot Christien aan de haard). Nu ? Ben je klaar ?

(Christien geeft een leeken, dat Jean aanwezig ts).

Sluiten