Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christien.

Dat hangt niet van mij af! Wanneer de freule zoo neerbuigend is, dan past het hem niet om te weigeren. (Tot Jean). Ga jij maar en dank voor de eer.

Jean.

Oprecht gesproken, maar zonder te willen kwetsen, zou ik toch willen vragen, of het verstandig is van freule Julie, twee maal achter elkaar met dezelfde kavalier te dansen, te meer omdat de menschen hier graag praatjes vertellen.

De freule (bruist op).

Wat beteekent dat ? Wat voor praatjes ? Wat bedoel jè"7

Jean (toegevend)^

Daar de freule niet begrijpen wil, moet ik duidelijker spreken. Het is verkeerd iemand van z'n ondergeschikten boven anderen, die diezelfde ongewone eer verwachten, de voorkeur te geven ...

De freule.

De voorkeur te geven! Wat denk je! Ik ben verbaasd! Ik, de meesteres van dit huis, vereer de dans van de knechten door mijn tegenwoordigheid, en wanneer ik nu werkelijk dansen wil, dan wil ik met iemand dansen, die leiden kan, zoodat ik mij niet aan spot hoef bloot te stellen. *f

Jean.

Zooals de freule beveelt. Ik ben tot uw dienst.

Sluiten