Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is er in de grond zoo groot onderscheid niet als men meent, tusschen menschen en menschen!

De freule.

O, schaam je! Wij leven niet als jullie, wan' neer wij verloofd zijn.

Jean (fixeert haar).

Is dat zoo zeker? — Ja, tegenover mij hoeft de freule niet zoo onschuldig te doen...

De freule.

Het was een ellendeling, aan wie ik mijn liefde schonk.

Jean.

Dat zegt u altijd — naderhand.

De freule.

Altijd?

Jean.

Ik geloof altijd, omdat ik de uitdrukking vroeger meermalen bij dezelfde gelegenheid heb gehoord.

De freule.

Welke gelegenheid?

Jean.

Wat een vraag! De laatste maal...

De freule (staat op). Stil, ik wil niets meer hooren!

Jean.

Dat wou zij ook niet — het is merkwaardig. Nu, dan verzoek ik u, t^e mogen gaan slapen.

Sluiten