Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dronken en het hoofd wordt heet. Ga nu slapen! Overigens — als ik goed hoor — komen de menschen hierheen om mij te halen! En vindt men ons hier, dan bent u verloren!

(Het Koor nadert, zingend:)

Twee vrouwen uit 't bosch verschenen, Tridiridi-ralla, triridi-ra, Nat waren de voeten der eene, Tridiridi-ralla-la.

Zij spraken van honderd rijksdaalders, Tridiridi-ralla, triridi-ra, ' Doch hadden nauwlijks een daalder, Tridiridi-ralla-la.

Die krans wil ik jou schenken, Tridiridi-ralla. triridi-ra, Mij zal ik een andere denken, Tridiridi-ralla-la!

De freule.

Ik ken de menschen en houd van hen, evenals zij veel van mij houden. Laat ze komen, dan zul je zien.

Jean.

Nee freule Julie, zij houden niet van u. Zij nemen uw eten maar naderhand spuwen zij er op! Geloof mij. Hoor maar, hoor maar wat zij zingen! — Neen, hoor niet!

De freule (luistert). Wat zingen zij?

Jean.

Het is een spotlied! Op u en op mij.

Sluiten