Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jean.

Kijk, nu begint het gejammer! — wat u gedaan heeft ? Het zelfde wat velen voor u gedaan hebben!

De freule (roept, kramp-snikkend?) En nu veracht je mij! — Ik val, ik val! Jean.

Val tot mij neer, dan zal ik u later verheffen. De freule.

Welke vreeselijke macht trok mij tot je? Die de zwakke tot de sterke trekt? De vallende tot de stijgende? Of was het liefde? Liefde — dat? Weet je, wat liefde is?

Jean.

Ik? Ja, dat zou ik meenen! dacht u, dat ik nooit vroeger zooiets gedaan had?

De freule.

Welke taal spreek je en welke gedachten denk je!

Jean.

Zoo heb ik het geleerd en zoo ben ik. Wees nu niet nerveus en speel niet de dame, want wij varen nu toch. in 't zelfde schuitje! — Kijk eens, mijn kleine meisje, kom hier, ik noodig je op een glas Extra! (opent dt schuifla en itfgt de wijnflesch er uit. Vult twee gebruikte glazen).

De freule. Waar heb je die wijn vandaan?

Sluiten