Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vat haar hand), beschaafd, aantrekkelijk als u wilt, en bij de man wiens hartstocht u heeft gewekt, dooft die waarschrjnlijk nooit meer {legt de arm om haat lichaam). U bent als een wijn, die sterk is gekruid en een kus van u ... (hij tracht haar naar buiten te voeren, maar zij maakt zich zacht los).

De freule.

Laat mij! — Niet zóó kun je mij winnen!

Jean.

Hoe dan? Niet zóó! Geen vleierij en mooie woorden; geen voorzorgen voor de toekomst, geen redding uit vernedering! Hoe dan?

De freule.

Hoe ? Hoe ? Ik weet niet, — in 't geheel niet! — Ik verafschuw je zooals ik ratten verafschuw, -maar ik kan je niet ontvluchten!

Jean.

Vlucht met mij!

De freule (staat op).

Vluchten? Ja wij moeten vluchten! — Maar ik ben zoo moe! Geef mij een glas wijn! (Jean schenkt wijn in).

De freule (ziet op haar horloge). Maar wij moeten eerst praten, wij hebben nog wel tijd. (Drinkt haar glas uil; reikt hel, om meer).

Jean.

Drink niet zoo onmatig, u wordt dronken!

Sluiten