Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de huur moet even-goed betaald worden. En dan verhuurt men weer. En zoo gaat het steeds door, want aan de liefde komt geen eind —■ ook al duurt ze niet zoo lang!

De freule.

Je wilt niet met mij sterven?

Jean.

Ik wil in 't geheel niet sterven! Zoowel omdat ik" van het leven houd als omdat ik zelfmoord beschouw als een misdaad tegen de voorzienigheid, die ons het leven gegeven heeft.

De freule.

Jij gelooft aan God, jij ?

Jean.

Ja, zeker doe ik dat. En ik ga iedere Zondag naar de kerk. — Eerlijk gezegd, nu ben ik moe en nu ga ik slapen.

De freule.

Zoo — en geloof je, dat ik daarmee genoegen neem ? Weet je wat een man een vrouw, die hij onteerd heeft, schuldig is ?

Jean (krijgt zijn portemonnaie en werpt een zilverstuk op taf ei).

Wilt u zoo goed zijn ? Ik wil niets schuldig blijven.

De freule (zonder te laten merken, dat zij de beleediging gezien heeft).

Weet je, wat de wet bepaalt...

Sluiten