Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo hoog of u de heer der schepping was? Welnu, ik zal u bevelen! Ga naar boven en kleed u, voorzie u van reisgeld en kom dan weer beneden.

De freule (zacht).

Ga mee naar boven!

Jean.

Naar uw kamer? — Nu bent u weer van zinnen! — (weifelt een oogenblik). Neen! Ga nu, dadelijk! (vat haar bij de hand en brengt haar uit het vertrek).

De freule (terwijl zij gaat).

Spreek vriendelijk tegen mij, Jean!

Jean.

Een bevel klinkt altijd onvriendelijk; voel dat, voel dat!

Sluiten