Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Jean, alleen; uit een zucht van verlichting; zet zich aan de tafel; krijgt een notitie-boekje en een pen te voorschijn; rekent nu en dan luid; stil spel tot Christien komt, gekleed voor de kerk, een mantel en een witte halsdoek in de hand).

Christien.

Heere Jezus, wat ziet het hier uit' Wat heb jullie uitgevoerd ?

Jean.

Och, de freule heeft het volk hierheen meegenomen. Heb je zoo vast geslapen, dat je niets heb gehoord ?

Christien. Ik heb geslapen als een os!

Jean.

En al gekleed voor de kerk?

Christien.

Ja! Je hebt mij immers beloofd, vandaag met mij naar de preek te gaan!

Jean.

Ja, dat is waar. — En daar heb je mijn kleeren? Kom dan maar (zet ziek, Christien doet hem de witte halsdoek aan). (Pauze).

Sluiten