Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christien.

Neen, maar op jou! Je hebt slecht gedaan, heel slecht. — 't Arme meisje! — Ik wil niet langer hier in huis blijven, wanneer men geen respekt voor zijn meesters hebben kan.

Jean.

Waarom moet men respekt voor hen hebben ?

Christien.

Ja,datmoetjij zeggen diezoo geslepen bentlMaar je zult toch geen menschen willen dienen, die zich onbehoorlijk gedragen? Nu? Men onteert daardoor zich zelf, vind ik.

Jean.

Ja, maar 't is toch ook een troost voor ons, dat de anderen niet het minste beter zijn dan wij?

Christien.

Nee, dat vind ik niet; want als zij niet beter zijn, hoeven wij geen moeite te doen, beter te worden. — En denk eens aan de graaf! Denk eens aan hem, die zooveel kommer in zijn leven heeft gehad! Nee, ik wil niet meer hier in huis blijven. — En met zoo iemand als jij! Als het de kroonvoogd geweest was, als het een voornamer man geweest was...

Jean.

Wat?^

Christien.

Ja ja! Op zichzelf ben je heel goed, maar er is toch een onderscheid tusschen menschen en menschen. — Nee, dat kan ik niet ver-

Sluiten