Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De freule (haast zich naar haar toe en valt haar in de armen, of zó' steun zoekt).

Help mij, Christien, help mij tegen deze man!

Christien (onbewogen en koud).

Wat is dat voor een rumoer op de feestdagmorgen! (ziet het hakblok). En wat heb jullie dit hier vuil gemaakt. — Wat moet dat beteekenen? En wat roep jullie en maakt gejammer!

De freule. Christien, jij bent een vrouw en je bent mijn wiendin. Bescherm mij tegen die ellendeling!

Jean (wat schuw en verlegen).

Terwijl de dames praten, ga ik mij scheren. (heimelijk rechts af).

De freule.

Je moet mij begrijpen, je moet naar mij luisteren.

Christien.

Nee, zulke liefdesverhoudingen begrijp ik werkelijk niet! Waar wilt u heen, in reiskleed — en. hij had z'n hoed op — wat? ««■« wat?

De freule.

Hoor mij Christien; luister naar mij, ik wil je alles vertellen ...

Christien. Ik wil niets weten...

De freule. Je moet naar mij luisteren ...

Sluiten