Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op velen maakt, is de schuld van /deze velen. Wanneer wij sterk worden als de eerste mannen van de fransche revolutie, zal het alleen een goede en blijde indruk maken, wanneer men de rooiïng ziet van het kroonpark, waarvan de vermolmde, al te oude boomen aan andere, met gelijk recht tot groeien, te lang hebben in de weg gestaan; een goede indruk als wanneer men een ongeneeslijk-zieke sterven ziet!

— Men verweet onlangs mijn treurspel „de Vader", dat het zoo treurig was, alsof men blijde treurspelen verlangde. Men roept met pretentie om levensvreugde en de schouwburgdirecteuren doen bestellingen om kluchten, alsof de levensvreugde daarin lag, grof te zijn en menschen te teekenen als waren allen met St. Fitus-dans of idiotisme behept. Ik vind de levensvreugde in de sterke, grimmige strijd van het leven en het is mij een genot, iets te ervaren, iets te leeren. En daarom heb ik een ongewoon maar leerrijk geval gekozen, 'een uitzondering, in één woord, maar een groote uitzondering die de regel bevestigt, die in elk geval hen kwetsen zal, die van het banale houden.

Allereerst dan zal het gewone brein aanstoot nemen hieraan, dat mijn motiveering der handeling niet eenvoudig is, en dat er niet één enkel gezichtspunt is. Een gebeurtenis in het leven — en dit is een tamelijk nieuwe ontdekking! — is gewoonlijk het gevolg van heel een "reeks van meer of minder diep-gaande motieven, maar de toeschouwer kiest meest dat motief, dat voor zijn oordeel het lichtst te vatten of voor de eer van zijn oordeels-vermogen het voordeeligst is. Er wordt een zelfmoord begaan. „Slechte

Sluiten