Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken" zegt de burgerman — „ongelukkige liefde!" zeggen de vrouwen — „lichamelijke ziekte!" de zieke — „vernietigde hoop!" de hopelooze. Maar het kan zijn, dat het motief overal lag of nergens en dat de gestorvene het grond-motief verborg door heel iets anders voor te wenden, dat op zijn aandenken het gunstigste licht werpen zou!

— De treurige val van. freule Julie heb ik door een heele reeks van oorzaken gemotiveerd: de instincten harer moeder; de verkeerde opvoeding door de vader; haar eigen natuur en de suggestie van haar verloofde op haar zwakke, gedegenereerde brein; dan de feeststemming van de midzomernacht; de afwezigheid van haar vader; haar menstruatie; haar omgang met de dieren; de opwindende invloed van de dans; de schemernacht; de "sterke, aphrodisische invloed der bloemen; en tenslotte het'toeval, dat beiden in een heimlijke kamer samen drijft; daarbij de opwindende aandrang van de man.

Ik ben dus niet eenzijdig physiologisch te werk gegaan, niet monomaan psychologisch, heb niet alleen het erfdeel van de moeder, niet alleen de menstruatie of wel in 't algemeen haar „onzedelijkheid" de schuld.gegeven, niet alleen moraal gepredikt.

Op deze menigvuldigheid van motieven wil ik mij beroemen als iets dat aan de tijd voldoet! En hebben het anderen voor mij gedaan, zoo beroem ik mij er op niet alleen te staan met mijn paradoxen, zooals alle ontdekkingen genoemd worden.

— Wat de karakter-teekening betreft: ik heb de figuren vrij „karakterloos" gemaakt; om deze redenen:

Sluiten