Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor macht, onderscheidingen, diploma's verkoopt als vroeger voor geld ; dat beduidt ontaarding. Het is geen goede soort, want zij houdt geen stand, maar helaas plant-zij zich een generatie met haar ellende voort; en ontaarde mannen schijnen onbewust haar te zoeken, zoodat zij zich vermenigvuldigen, een onbestemd geslacht doen geboren worden, dat zich met het leven kwelt, maar dat gelukkig ten onder gaat, hetzij in disharmonie met de realiteit, hetzij door een onweerstaanbaar uitbreken van de onderdrukte driften,' hetzij door vernietigde hoop op de man. Het is een tragisch type, omdat het een schouwspel vormt van vertwijfelde strijd tegen de natuur, tragisch als romantisch erfdeel, dat nu door het naturalisme, dat enkel het geluk wil, verworpen wordt; en tot het geluk behoor en de sterke en goede soorten.

Maar Freule Julie is ook een rest van' de oude krijgsmans-adel, die nu voor de nieuwe adel van zenuwen en gropte-geesten het veld nrimt; een offer van de disharmonie door de „fout" van een moeder in een gezin ontstaan; een offer van de dwalingen van een tijd, van de omstandigheden, van haar eigen onvolkomen lichaamsgesteldheid — .wat te samen opweegt tegen het voorvaderlijk lot of de wet van het universum. De naturalist heeft de schuld met God weg-gecijferd, maar de gevolgen van een daad, straf, gevangenis of de vrees daarvoor heeft hij niet kunnen weg-cijferen, om de eenvoudige reden, dat ze blijven bestaan of hij ze al opheft of niet; want de menschen, die veel belang bij iets hebben, zijn niet zoo goedschiksch als zij, die er

Sluiten